Door: Linda Woudstra

Fraude kinderopvang makkelijk te controleren

Nieuws / 24 november 2009 / Linda Woudstra

Ouders die frauderen met de subsidies voor kinderopvang, kunnen straks makkelijker opgespoord worden. Ook is minister Dijksma alert op fraude met de opleidingen in de gastouderopvang.


Dat is mogelijk door de gewerkte uren te vergelijken met de uren die worden opgegeven om de toeslag voor kinderopvang te krijgen. Een geautomatiseerde koppeling tussen de databestanden van betrokken organisaties is mogelijk, blijkt uit onderzoek.

 


 

Gewerkte uren gekoppeld aan subsidie kinderopvang

De gewerkte uren die iemand op zijn loonstrookje heeft staan worden gebruikt om te controleren of hij niet te veel subsidie voor kinderopvang heeft gekregen.

 

In een Kamerbrief schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma dat ze met een kleine groep begint. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is de verschillende bestanden te koppelen.

 


 

Bron: Trouw.nl

 

 

Dijksma alert op fraude opleidingen gastouderopvang

 

Staatssecretaris Dijksma vergroot lijst vrijgestelde diploma’s gastouders en verstevigt toezicht opleidingen.

 

Op verzoek van de branchepartijen wordt de lijst met vrijgestelde diploma’s voor de gastouderopvang uitgebreid. Dat meldt staatssecretaris Dijksma vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de nieuwe wet Kinderopvang. In de brief kondigt ze ook aan alert te zijn op fraude en daarom het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen en certificeringtrajecten te verstevigen.

Dijksma heeft de afgelopen weken veelvuldig overlegd met ouders, gastouders en gastouderbureaus over de implementatie van de wet, die per 1 januari in gaat. De branche adviseerdede lijst van diploma’s die in de gastouderopvang een vrijstelling opleveren, uit te breiden en gelijk te stellen aan de diploma’s die gelden voor pedagogisch medewerkers in een kindercentrum. Dat advies neemt Dijksma over.De volledige lijst met diploma's is vanaf nu beschikbaar op de website van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Daar staan ook de organisaties vermeld waar een gastouder examen kan doen voor het diploma mbo2 Helpende (Zorg en) Welzijn. Verderworden op de sitevan BKKook binnen tien dagen de eerste namen bekend van een lijstmet aanbieders van het Certificaat goed gastouderschap.

Tijdens de gesprekken is nogmaals duidelijk geworden dat er bureaus zijn die slechts uit zijn op het binnenhalen van zoveel mogelijk gemeenschapsgeld en daarbij de kwaliteit uit het oog verliezen. Staatssecretaris Dijksma vindt dit onaanvaardbaar. “De nieuwe wet Kinderopvang is er op gericht om kinderen te laten opvangen door gekwalificeerde gastouders. De overheid verstrekt alleen financiële ondersteuning als kinderopvang aan de juiste kwaliteitseisen voldoet. Organisaties die deze kwaliteitseisen niet serieus nemen houden wij scherp in de gaten en pakken we waar nodig aan. Als we dat niet doen brengt dat de duurzaamheid van het hele systeem in gevaar, met mogelijk ernstige gevolgen voor vraagouders en goede gastouders ”, aldus Dijksma. De Inspectie van het Onderwijs zal zeer scherp toezien op de kwaliteit van de opleidingen en certificeringsprocedures en onder meer letten op de deskundigheid van het ingezette personeel.

Deze maatregelen hebben geen gevolgen voor vraagouders; voor hen blijft gelden dat ze zich er van moeten vergewissen dat hun gastouder aan de kwaliteitseisen voldoet of gaat voldoen. Gastouders met een diploma uit eerder vermelde lijst hoeven niks te doen. Gastouders zonder zo’n diploma moeten zich individueel inschrijven bij de aanbieder van het certificaat goed gastouderschap of de opleiding voor een diploma. Gastouderbureaus mogen gastouders niet voor één van beide trajecten inschrijven zonder hun instemming.

Bron: Min OCW, 24 nov '09

 

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *