Was- en strijkhulp, huishoudelijke hulp

Mantelzorg of zorg inhuren?

Nieuws / 23 maart 2015 / de redactie

Niet iedereen die in het dagelijks leven afhankelijk is van een verzorger kiest ervoor om familie of vrienden te vragen om hen mantelzorg te verlenen. Volgens een onderzoek van ANBO huurt een groot deel van de ouderen liever iemand in die hen zorg verleent.

Niemand tot last zijn

Waarom kiezen zij voor betaalde zorg boven mantelzorg van naasten? Redenen die zij aangeven zijn dat zij niemand tot last willen zijn, en dat zij zich tegenover een betaalde kracht niet bezwaard hoeven voelen.

Interessant is dat een onderzoek naar mantelzorg uit 2012 van diezelfde organisatie uitwees dat meer dan 90 procent van de mensen erop rekenden dat echtgenoot, kinderen en andere familie in zouden springen als zij zorg- of hulpbehoevend zouden worden.

In datzelfde onderzoek staat dat de meeste mensen best bereid zijn mantelzorg te verlenen. Dat blijft niet beperkt tot familie: bijna de helft van de mensen die deelnamen aan het onderzoek is bereid zich als vrijwillige mantelzorger in te zetten voor mensen die geen familie zijn.

Genoeg energie

Uiteraard zijn er ook mensen die de zorg voor hun naasten om allerlei redenen liever uitbesteden aan een professionele zorgverlener. Bijvoorbeeld omdat zij heel veel werken, omdat zij ver weg wonen, of omdat zij zelf hulpbehoevend zijn. Een mantelzorger die overbelast is? Ook geen goed idee!

De vraag ‘Wie is de juiste persoon om deze hulp te verlenen?’ zou een mantra moeten worden voor mantelzorgers; een zin die vanzelfsprekend de eerste gedachte is die zich aandient bij elke nieuwe taak die zij voor hun kiezen krijgen. Dat zou een hoop zorgen voorkomen; want zelfs voor wie denkt dat het allemaal wel lukt, kan het te veel worden. Vooraf is meestal niet in te schatten hoe lang mantelzorg nodig zal zijn en hoe intensief het wordt. Alleen wie zelf genoeg energie heeft, houdt het vol.

In sommige gevallen kan de familie in de nieuwe Wmo financiële steun krijgen van de gemeente voor het uitbesteden van bepaalde mantelzorgtaken. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan een professionele vervanger van de mantelzorger vanuit een toegekend pgb betaald worden.

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *