Linda Woudstra

Linda Woudstra (1962) studeerde af als ingenieur aan de Technische Universiteit Delft en startte haar carrière bij General Electric Plastics (GEP) in Bergen op Zoom. Al snel werd zij als design manager verantwoordelijk voor de introductie van kunststoffen in nieuwe applicaties en markten. Woudstra: ‘De centrale vraag was toen al: hoe maak je mensen rijp voor een nieuw idee of concept? Waarom hebben sommige mensen altijd bedenkingen en zijn anderen snel te overtuigen en pakken zij nieuwe dingen meteen op? De vraag stellen is eenvoudig, maar het antwoord bleek des te moeilijker.’

Techniek als middel

Toch vindt Woudstra deze thematiek een stuk boeiender dan wéér een nieuw model auto ontwikkelen. Niet zo verwonderlijk dus dat haar werk zich steeds meer verplaatste van de materiële wereld naar het immateriële domein van ideevorming en communicatie. Haar achtergrond komt daarbij goed van pas: techniek ziet zij als een middel om tot resultaat te komen. In haar huidige, snel groeiende internetonderneming Regeltante.nl bijvoorbeeld maakt ze handig gebruik van interactieve technieken om de dienstverlening te optimaliseren.

Yellow & Blue Consultancy BV

Linda Woudstra heeft ruime ervaring opgedaan met strategische veranderingstrajecten. Na de start van haar eigen adviesbureau Yellow & Blue Consultancy BV in 1993 kreeg zij de mogelijkheid om zich echt bezig te houden met de ontwikkeling van een beleidsstrategie voor Philips NV. Haar doel bij Philips was om niet alleen strengere milieueisen het hoofd te kunnen bieden, maar ook een imago op te bouwen als verantwoord producent. Voor Philips ontwikkelde zij een milieucommunicatie-strategie, een zienswijze die werd geconcretiseerd in het eerste Milieujaarverslag van Philips dat in 1997 verscheen. Philips ontving voor deze innovatieve aanpak de World Environmental Counsel Award.

Bedrijf én gezin

Nadat Linda Woudstra zelf aan den lijve had mogen ondervinden hoe moeilijk het is een bedrijf én een gezin met twee opgroeiende kinderen draaiende te houden (‘De planning van werkende vrouwen is een legpuzzel waarvan de complexiteit vaak gruwelijk wordt onderschat’), besloot zij dat ook voor haarzelf een ingrijpende verandering nodig was. Een gedegen studie naar de oorzaken van de gebrekkige infrastructuur in de kinderopvang en andere zorgproblemen, leidden in 2001 tot de start van een nieuw internetbedrijf: een onderneming die zich bezighoudt met de bemiddeling van thuispersoneel, Regeltante.nl. Bij Regeltante.nl staan inmiddels bijna 100.000 mensen ingeschreven, die aan het werk willen als thuishulp, gastouder of particuliere oppas. Ruim 15000 kandidaten zijn al als oppas of (thuis)hulp aan werk geholpen door Regeltante.nl. Ook dit tweede bedrijf van Linda Woudstra is vanaf de start zeer succesvol geweest.

Debat werk en privé

Omdat Woudstra vindt dat veranderen niet kan zonder een stevige inhoudelijke basis, houdt zij zich ook intensief bezig met het politieke en maatschappelijke debat over de combinatie werk en privé. Zij verzet zich daarbij tegen de polarisatie tussen mannen en vrouwen die in de discussie dreigt te overheersen. Volgens Linda Woudstra zijn vaak andere, soms louter economische krachten aan het werk die een goede combinatie tussen werk en privé onmogelijk maken. Om die te doorgronden moeten de economie en de werking van geld veel nauwlettender bestudeerd worden. Woudstra schrijft en geeft lezingen over deze onderwerpen en mengt zich in het publieke debat. Ze streeft ernaar steeds vlijmscherp de problematiek neer te zetten en die te verheffen naar het niveau waarop economie en zorgtaken elkaar ontmoeten. Daarbij bedenkt ze soms onorthodoxe oplossingen, zoals haar idee om de kantooruren in Nederland in te delen in twee roosters, wat gezinnen met (schoolgaande) kinderen aan het werk houdt, maar ook de productiviteit kan verhogen en de verkeersdruk op de Nederlandse wegen kan verlichten.

Beloning huispersoneel

Ook pleit Woudstra voor een betere beloning van huispersoneel zoals de oppas en de huishoudelijke hulp. Op die manier wordt niet alleen de arbeidspositie van deze werknemers (veelal vrouwen) geholpen; dat zorgt er tegelijk voor dat andere werkende vrouwen hun carrière kunnen vervolgen, ook als er kinderen zijn. Inmiddels worden haar pleidooien gehoord door maatschappelijke groepen en politieke partijen, maar ook door de Raad voor Werk en Inkomen, die ze heeft verwerkt in een recent advies over het fiscaal ‘witten’ van zwart werk in en rond het huis.

Lees hier een aantal interviews:
Op de site van Happy Mom: klik hier >>