Onze Missie

Regeltante is al sinds 2001 landelijk actief bij de bemiddeling tussen particuliere opdrachtgevers en opdrachtnemers.

In 2001 omschreven we onze missie als volgt:

Het is ons doel een vraag en aanbod netwerk te organiseren opdat het beheer daarvan betaalbaar is en de communicatie effectief wordt gestroomlijnd, zodat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot een primaire bron van inkomen en zoveel mogelijk mensen toegang houden tot werk.

Tot 2013 lag de nadruk van onze dienstverlening vooral op werkende ouders en de zorgen die dit met zich meebrengt om goede huishoudelijke hulp en kinderopvang te regelen. Door uitgekiende zelfontwikkelde matchingsoftware en screening van kandidaten konden wij meestal in zeer korte tijd ouders en kandidaten bijeen brengen. Dat de matches ook echt succesvol zijn, blijkt uit een doorgaans jarenlange samenwerking. In de loop der jaren hebben we de dienstverlening uitgebreid met thuiszorg en hebben wij steeds meer ouderen kunnen helpen aan een gezelschapsdame, huishoudelijke hulp of palliatieve zorg.

Niet alleen de veranderingen in de zorg maar ook in de arbeidsmarkt, zorgen al jaren voor een groei van zelfstandig werkende éénpitters. Daarin bevinden zich consultants, PC-hulpen, boekhouders, juristen en thuiszorghulpen. Ook zij zijn vaak zonder uitzondering werkende ouders. Nu niet alleen worstelend met de combinatie werk en zorg, maar ook om voldoende werk  te vinden. Bovendien heb je er als ZZPer ineens een hoop extra zorgen bij rondom de administratie, belastingaangiftes of de inkoop, die allemaal geld en tijd kosten. Dingen die je als zelfstandige lang niet altijd in overvloed hebt.

Het roer om in 2014

Daarom vonden wij het tijd worden om alle kennis die wij in de loop der jaren hebben ontwikkeld om op een efficiënte en goedkope manier mensen bij elkaar te brengen, ook toe te passen op andere marktsegmenten, zoals de ZZP’ers, maar ook het Midden- en Kleinbedrijf. Al dit talent dat graag de handen uit de mouwen steekt en doet waar het goed in is, maar niet graag tijd verdoet aan het zoeken van werk of naar extra handjes. Die zouden we toch bij elkaar moeten brengen ? Op de kaart moeten zetten?

Daarvoor was het noodzakelijk om de gehele website te vernieuwen en aan te passen naar het verwelkomen en presenteren van al deze nieuwe gebruikers. Onze missie om te zorgen voor een simpele en betaalbare marktplaats waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden, zodat zoveel mogelijk mensen toegang houden tot de arbeidsmarkt, is ook in 2014 nog niet veranderd. Echter we kunnen daar nu wel wat aan toevoegen:

Regeltante wil op alle mogelijke manieren bijdragen aan een versterking van de lokale economie door het activeren van werkgelegenheid en sociale cohesie. Wij denken dat door het beschikbaar maken van de Regeltante software voor andere marktpartijen in binnen- en buitenland, door middel van licenties of white labels er een veelheid aan gespecialiseerde marktplaatsen kunnen ontstaan die allen op hun eigen wijze kunnen bijdragen aan de versterking van een lokale markt.

Regeltante zal zich dan ook steeds meer gaan richten op het samenbrengen van ondernemende mensen en bedrijven, klein en groot en in alle levensfasen. De zorg die wij delen om onze directe woonomgeving economisch sterk en daarmee leefbaar te houden, is de lijm die ons blijvend met elkaar verbindt.

Linda Woudstra
DGA en oprichter Regeltante BV