Wettelijke regels en uurtarieven

Wat is een wettelijk correct uurtarief?

Op de Regeltante site kun je naast onbetaalde vrijwilligers, twee soorten betaalde hulpaanbieders tegenkomen om 1 op 1 mee samen te werken:

Wanneer je als particulier zo met elkaar samenwerkt kun je volgens de regeling  maximaal 3 dagen per week samenwerken. Je komt samen het uurtarief overeen, zonder dat je BTW hoeft te betalen of loonbelasting en sociale lasten hoeft in te houden. Je mag contant met elkaar afrekenen. De uurtarieven die worden gevraagd gaan meestal niet hoger dan 20 euro per uur.

  • Professionals en MKB bedrijven met een KvK inschrijving;

Veelal zijn dit ZZP’ers die een specifieke specialisatie hebben en zich daarvoor hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij zijn dan ook BTW plichtig en je ontvangt in principe van hen dan ook een BTW factuur. De uurtarieven die deze aanbieders vragen beginnen rond 20 euro en kunnen voor een coach of mediator oplopen tot meer dan 35 euro per uur.

Hoe bereken je het uurtarief?

Hulpvrager en hulpaanbieder kunnen beiden een tarief kenbaar maken. Maar zijn daarbij wel gehouden aan het minimumloon.  Een uurtarief vanaf € 8,52 is het wettelijk minimum voor 2014 voor een 23-jarige obv een 40-urige werkweek. Daar komt dan nog 8% vakantiegeld bij en wanneer vakantiedagen met het loon worden uitbetaalt nog eens 8% (samen 1,36 euro). Totaal komt het all-in uurtarief dan op wettelijk op €9,88 per uur. Alleen hulpaanbieders jonger dan 23 jaar kan een lager uurtarief onderhandelt worden.

Raadpleeg daarvoor de site van de overheid: Hoe hoog is het minimum loon?

Let op! De opdrachtnemer, moet hiervan zelf de inkomstenbelasting nog betalen. Het is dus verstandig altijd 1/3 op een spaarrekening te zetten.

Een tarief boven het wettelijk minimum is gangbaar wanneer:

  • iemand wordt gevraagd met veel ervaring en er veel verantwoordelijkheid bij de kandidaat ligt,
  • iemand met een specifieke opleiding
  • wanneer veel flexibiliteit en commitment wordt verwacht,
  • wanneer er extra (huishoudelijke of organiserende) of een combinatie van taken worden verwacht,

En specifiek voor het zoeken van een oppas:

  • een oppas met gastouderdiploma,
  • en wanneer je bijvoorbeeld weinig uren aan kunt bieden, zoals voor- en naschoolse opvang!

Een tarief lager dan €9,88 per uur is passend wanneer een kandidaat jonger is dan 23 jaar of voor vrijwilligers. Het is dan wel gebruikelijk dat reiskosten en onkosten worden vergoed.

Wat gaat er mis bij het bepalen van het uurtarief?

  • Er is in de advertentie geen uurtarief gekozen: Advertenties zonder duidelijke indicatie over de verdiensten doen het beduidend slechter dan met. Gebruik alleen de optie: ” Anders, te weten” om een indicatie voor een maandloon of een fixed fee te vermelden.
  • Het uurtarief is niet marktconform: de uurtarieven voor het Gooi, Bloemendaal/Aerdenhout en Amsterdam zijn het hoogst en liggen vaker boven de 13 euro.