Wit of zwart werk?

Nieuws / 20 maart 2019 / de redactie

Het blijft een terugkerende vraag…betaal ik mijn hulp zwart?

Zwart werken is in onze moderne samenleving een stuk lastiger geworden. En niet omdat de regels zijn verscherpt. Nee, juist omdat ze zijn versoepelt!

Al meer dan 12 jaar is de wetgeving op dit punt verandert. Mede door toedoen van onszelf, mogen we in alle bescheidenheid wel zeggen. Er was tot 2007 alleen sprake van de oude regeling huispersoneel. Deze stamde nog uit de 19e eeuw en was eigenlijk in het leven geroepen om de notabelen, de mogelijkheid te bieden om een huishoudster te laten werken zonder belasting te hoeven betalen. De regeling was al veel te lang niet meer aangepast naar deze tijd. Het inhuren met vrijstelling van het betalen van loonbelasting, premies en BTW was alleen vrijgesteld voor huishoudelijk werk. Daaronder was niet begrepen de verzorging van kinderen. Althans niet expliciet en dat zou dus beslist voor problemen kunnen zorgen voor de inhuur van een oppas.

Het zat ons ook totaal niet lekker dat het mooie en belangrijke werk van zoveel oppassers en huishoudelijke hulpen
in het geniep zou moeten plaatsvinden!

 

Voor werkende ouders een enorme bron van stress. Want zij willen de samenwerking fatsoenlijk regelen, de hulp een redelijk ‘loon’ betalen en hun kinderen liefst niet toevertrouwen aan een illegaal werkend iemand. Hoe goed de hulp of oppas in kwestie ook zijn, het was een absurde toestand dat je niet openlijk met elkaar zou mogen samenwerken. Voor Regeltante in bedrijfseconomische zin ook een onhoudbare situatie. Maar het zat ons ook totaal niet lekker, dat het mooie en belangrijke werk van zoveel oppassers en huishoudelijke hulpen in het geniep zou moeten plaatsvinden! Bovendien was door het tweeverdienersmodel een enorme vraag ontstaan naar 3 dagen opvang per week, terwijl de oude regeling maar mogelijkheid bood voor 2 dagen per week.

Regeltante heeft al in 2004 de samenwerking gezocht met Professor Arnold Heertje om samen te bekijken om de wetgeving op dit punt te veranderen. Heertje had het al vaker opgenomen voor vergeten groepen in de samenleving en schuwt het debat ook niet. Zijn interesse in de zwarte economie, deed de rest en zo startte een vruchtbare samenwerking. Na diverse overleggen heeft Heertje de kwestie op de agenda van de politiek gekregen door er regelmatig over te publiceren, zoals in dit artikel uit 2004 in het NRC.

Particulieren (hulpvragers en aanbieders) kunnen hierdoor vanaf januari 2007 legaal met elkaar samenwerken volgens de regeling dienstverlening aan huis. De regeling is ook bekend onder de naam 3 dagen regeling en houdt in het kort in:

  • De opdrachtnemer niet meer dan 3 dagen van de week bij hetzelfde gezin of particuliere opdrachtgever mag werken.
  • Dat er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst is.
  • Opdrachtgever betaalt wel aan de opdrachtnemer het bruto minimumloon, 8% vakantiegeld en de wettelijke vakantiedagen (+8%).
  • De opdrachtgever geen loonbelasting en premies hoeft af te dragen over de gewerkte uren.
  • De opdrachtgever en opdrachtnemer zelf een uurtarief afspreken. Zie ook wettelijke regels & uurtarief

Komt zwart werk dan nog voor?

Zwart werken kan dus nog wel eens voorkomen, maar dat is dan alleen van toepassing als:

  1. De opdrachtnemer zelf besluit om haar/zijn inkomen niet of niet volledig op te geven bij de inkomstenbelasting.
  2. De opdrachtnemer een uitkering heeft en het inkomen verzwijgt voor de uitkerende instantie.
  3. De opdrachtgever heeft geen enkele wettelijke verplichting tot het voeren van een (loon)administratie en kan dus nooit iemand illegaal opdracht geven, tenzij de 3 dagen bewust en structureel worden overschreden. Bij controle heeft de belastingplichtige bewijslast en je zult dus ook moeten kunnen aantonen wanneer er onverhoopt onderzoek door de belastingdienst plaatsvindt, dat de inhuur op doorgaans niet meer dan 3 dagen heeft plaatsgevonden. Incidenteel mag van de 3 dagen worden afgeweken, dat is bij calamiteiten of vakanties.

Ga dus met een gerust hart een samenwerking met elkaar aan! Zolang er op maximaal 3 dagen wordt samengewerkt bij hetzelfde gezin of opdrachtgever is er niets aan de hand en kun je contant met elkaar afrekenen zonder betaling van BTW.

Hoe je met elkaar een passend uurtarief bepaalt lees je hier: Wettelijke regels en uurtarief

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *