opvang voor kinderen

Extra geld voor kinderopvang!

Kinderopvang en oppas aan huis / 1 december 2013 / de redactie

De overheid trekt beduidend meer geld uit voor kinderopvang, maar liefst 100 miljoen komt erbij. Er komt extra geld voor het kind met de meeste opvanguren en ouders met een inkomen boven 105.000 euro krijgen ook weer recht op kinderopvangtoeslag.

Ouders met nog hogere inkomens (boven €105.000 euro) konden dit jaar geen kinderopvangtoeslag meer krijgen voor het ‘eerste kind’. Dat wordt nu veranderd. Ze krijgen in 2014 18 procent van de kosten van hun kinderopvang voor het ‘eerste kind’ vergoed.

Verder was de kinderopvangtoeslag voor ouders met een inkomen boven de €47.812 beperkt, maar zij krijgen nu weer een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren (dat wordt vaak aangemerkt als het ‘eerste kind’).

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u in 2014?

Voor alle ouders geldt dat ook de maximumvergoeding per uur voor kinderopvang omhoog gaat. Voor 2014 zijn ze vastgesteld op:
  • € 6,70 voor de dagopvang (€ 6,46 in 2013),
  • € 6,25 voor de bso (€ 6,02 in 2013),
  • € 5,37 euro voor de gastouderopvang (€ 5,17 in 2013).
Krijgt u in 2014 mede door deze wetswijzigingen meer of juist minder kinderopvangtoeslag? Bereken het zelf via deze link. U dient opvanguren, type opvang en toetsinkomen in te vullen.

Alle kosten van gastouderopvang

Als u via Regeltante een gastouder vindt, gaat u nadat u het samen eens bent geworden over het uurtarief, op zoek naar een gastouderbureau. Deze kan met u nog aanvullende afspraken willen maken over de samenwerking en zij brengt maandelijks bureaukosten in rekening. Informeer daarom vooraf al naar de tarieven van de bureaus waarmee u overweegt te gaan samenwerken.
Tot slot moet u nog rekening houden met leges van de gemeente waar u woont.
Voor het inschrijven in het landelijk register worden er zeer uiteenlopende tarieven gehanteerd, varierend van enkele tientjes tot honderden euro’s.
Lees het artikel over leges verschillen hier

De Belastingdienst adviseert om tijdig kinderopvangtoeslag aan te vragen. Dit moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *