Door: Linda Woudstra

Financiële crisis raakt vrouw harder dan man

Nieuws / 8 oktober 2009 / Linda Woudstra

Wereldwijd heeft de financiële crisis drie miljoen mensen van hun baan beroofd. Arme vrouwen en kinderen hebben het meeste onder de crisis te lijden, niet enkel door toegenomen armoede maar ook omdat deze gepaard gaat met een toename van huiselijk geweld.


Afgelopen week hield de parlementaire commissie vrouwenrechten een bijeenkomst over deze kwestie.

“Het beginnende herstel zal waarschijnlijk niet degenen bereiken die het meest hebben geleden”, zei Osnat Lubrani, directeur van het Brussels bureau van het ontwikkelingsfonds van de VN voor vrouwen. Zij wees de leden er op dat in arme landen veel meisjes niet naar school gaan en dat tussen de 200.000 en 400.000 kinderen zijn gestorven als gevolg van de crisis.


Mannen hebben een betere uitgangspositie om de crisis het hoofd te bieden omdat zij de beter betaalde banen bezitten. Aangezien veel vrouwen parttime werken en geen sociale zekerheidsverzekeringen hebben, zullen de gevolgen voor vrouwen ernstiger zijn, vooral in landen waar weinig sociale voorzieningen zijn en in landen die sterk afhankelijk zijn van de export.


Huiselijk geweld neemt toe met verergering crisis


Vrouwen en kinderen lijden ook omdat mannen die hun banen verliezen niet meer financieel kunnen bijdragen. Vrouwen proberen om hun kinderen tegen economische onzekerheid te beschermen maar kunnen hen niet volledig beschermen. Volgens Lubrani is het aangetoond dat er een sterk verband bestaat tussen economische neergang en huiselijk geweld .


Wat moet er worden gedaan?


Volgens de leden zouden vrouwen in ontwikkelingslanden moeten worden aangemoedigd om hun kennis van financiële kwesties te vergroten. Daarnaast zouden meisjes moeten worden aangespoord om een technische kant op te gaan.


De voorzitter van de commissie vrouwenrechten, het Zweedse lid van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links, Eva-Britt Svensson, betreurde de “terug aan de slag zoals voorheen” houding die op het moment van economisch herstel de boventoon voert terwijl juist een crisis een goed moment is om veranderingen door te voeren. “De toestand zou nietweer zo moeten worden zoals voorheen”, drong zij aan.

 

Bron: Europees Parlement, 5 okt '09

 

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *