Door: Linda Woudstra

Dutch Design: Integrale kindcentra

Nieuws / 15 juni 2010 / Linda Woudstra

Kinderen van nul tot twaalf jaar kunnen straks terecht in integrale kindcentra waar zij de hele dag een gevarieerd aanbod krijgen van onderwijs, opvang, sport en spel. Taskforce Kinderopvang/Onderwijs /npresenteert Advies Dutch Design. /n


Taskforce Kinderopvang/Onderwijs presenteert:

Advies Dutch Design

 

In het nieuwe systeem staat het kind centraal en hebben de kinderen de mogelijkheid om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig alle voorzieningen zoveel mogelijk onder één dak of in elkaars nabijheid te brengen. Deze nieuwe aanpak is bedoeld voor de kinderen van werkende en niet-werkende ouders. Elk kind krijgt recht op een aantal dagdelen opvang per week. Dat is de kern van het advies ‘Dutch Design’ dat de Taskforce Kinderopvang/ Onderwijs maart jl. heeft gepresenteerd.

 

 

Rustige basis bieden aan kinderen

Het is tijd voor een doorbraak, vinden de deelnemers aan de Taskforce KOO, bestaande uit MOgroep Kinderopvang, PO-Raad, FNV, BOinK, CNV, VO-raad en Het Kinderopvangfonds. Een no-nonsense aanpak gebaseerd op samenwerking van alle partners met veel ruimte voor persoonlijke keuze. Het versnipperde veld van kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en verenigingsleven kan ondanks alle inzet van kwaliteit en organisaties onvoldoende een rustige basis bieden aan kinderen. Belangrijk is dat kinderopvang en onderwijs inhoudelijk naadloos op elkaar aansluiten.

 

“Crisis, of geen crisis, investeren in kinderen loont altijd.”
Voor de instellingen is een belangrijke rol weggelegd in het wegwerken van (taal)achterstanden en maximaliseren van talent. Een deel van de medewerkers zou een hogere opleiding moeten volgen dan nu het geval is. Ook ouders die werk en zorg combineren hebben baat bij meer structuur. Voor werknemers in de kinderopvang wordt het mooier: ze krijgen meer kans om door te stromen naar een hogere functie en een minder versnipperde werkdag. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de plannen van de Taskforce doorberekend en komt tot de conclusie dat de plannen kostenneutraal zijn. De extra uitgaven en besparingen heffen elkaar dus op. Voorzitter Ina Brouwer: “Crisis, of geen crisis, investeren in kinderen loont altijd. Daarom komt de Taskforce tot een realistisch advies dat niet meer kost, maar wel veel meer oplevert voor onze kinderen en kleinkinderen.”

 

Bron: Andere Tijden, in onderwijs en opvang, mei 2010

 

Taskforce Kinderopvang/Onderwijs is een samenwerking van VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang, Het Kinderopvangfonds en BOinK.

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *