Door: de redactie

Screening iedereen die werkzaam is in de kinderopvang.

over Regeltante / 29 november 2013 / de redactie

Het lijkt voor de hand liggend maar toch was er nog niet voldoende aandacht voor de screening van alle mensen werkzaam in de kinderopvang. Regeltante kiest naast het VOG al jaren voor een screening door gebruikers zelf!

De screening van werknemers in de kinderopvang gaat gelden voor alle mensen die in de sector werkzaam zijn. Daardoor zullen naast de werknemers in loondienst ook uitzendkrachten, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs onder de loep worden genomen. Dit schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Van werknemers in de kinderopvang die nu nog buiten het screeningssysteem vallen, bestaan op dit moment geen gegevensbestanden. Voor deze groep van ongeveer 35 duizend personen, geldt daarom een tweejaarlijkse VOG-plicht. De minister is voornemens om deze groep vanaf 2016 ook mee te nemen in de continue screening. Sinds maart dit jaar worden werknemers in de kinderopvang continu gescreend. Dit heeft ertoe geleid dat zestig mensen niet meer in de kinderopvang mogen werken omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Via een database kijkt justitie of er een verandering heeft plaatsgevonden op strafbladen van medewerkers. Dat kwam 66 keer voor sinds maart. De meeste ‘hits’ zijn strafbare feiten gepleegd door huisgenoten van gastouders. In de meeste gevallen gaat het om geweld (28) of zedenzaken (13). Er zijn op dit moment nog zes meldingen in behandeling. Volgens Asscher draagt de continue screening bij aan een veiligere omgeving en is daarmee noodzakelijk om de kwetsbare groep kinderen in de kinderopvang te beschermen, zo is te lezen in de brief.

Hoe regelt Regeltante de screening van onze kandidaten?

Voor particuliere oppassers gelden geen specifieke regels, zoals in de gastouderopvang. Toch vinden wij dat het niet zoveel verschil maakt hoe je met elkaar samenwerkt, maar vooral erom gaat dat er een betrouwbare samenwerking en band kan ontstaan tussen alle partijen; kinderen, oppassers en ouders. Sinds de zedenzaak in Amsterdam zijn we extra alert op klachten van onze klanten en passen we altijd hoor en wederhoor toe bij serieuze klachten of vermoedens. Klanten kunnen ons via de feedbackknoppen bij het CV van een kandidaat altijd op de hoogte stellen van situaties die zij met ons willen bespreken. Zo houden we continue voeling aan de pols. Een VOG kan ook voor particuliere oppassers worden aangevraagd. Het is een mooie aanvulling op de meer praktische aanpak die wij voorstaan: ons melden als er iets niet pluis is of niet goed voelt.

Vanuit onze positie kunnen wij vaak een patroon herkennen als meer mensen klagen over een ‘vaag’ gevoel over een kandidaat. Op basis daarvan kunnen wij maatregelen nemen, voor er iets gebeurt.

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *