Door: Linda Woudstra

Meldpunt BSO en ander nieuws…

Nieuws / 9 oktober 2007 / Linda Woudstra

In dit dossier aandacht voor de onderwerpen: Minder intensief toezicht op kindercentra, Kindvak 2007 en Groenlinks opent het Meldpunt BSO waar ouders hun klachten kunnen doorgeven.


Minder intensief toezicht op kindercentra
De GGD'en zullen vanaf 2008 beginnen met stimulerend toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Dat betekent dat kindercentra die het goed doen minder met toezicht te maken krijgen. Nu is nog het uitgangspunt dat alle kindercentra jaarlijks op alle facetten worden geïnspecteerd. De Wet Kinderopvang biedt echter ruimte voor minder intensief toezicht. Ook Staatssecretaris Sharon Dijksma (OCW) spreekt hiervoor haar voorkeur uit in een op 13 juli verzonden brief aan de Tweede Kamer. Volgens GGD Nederland is dit een goede ontwikkeling. “Niet alleen vermindert de toezichtlast voor kinderopvangorganisaties die het goed doen, maar de GGD'en kunnen ook meer tijd steken in kinderdagverblijven waar intensief toezicht echt nodig is. Een betere kwaliteit van de kinderopvang is het gevolg én het is een betere besteding van tijd en geld”, aldus Monique Kavelaars, bestuurslid GGD Nederland.In 2006 is het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. Desondanks krijgt één op de tien kinderdagverblijven geen jaarlijkse inspectie, vooral door gebrek aan capaciteit bij de GGD'en. Bron: Kinderopvangtotaal.nl

 

KinderVak beurs 2007
De marktsituatie verandert in hoog tempo; de vraag naar opvang en zorg zal verder toenemen. Vraag en aanbod in de kinderopvang zullen de komende jaren een nieuwe balanszoeken. Ook zal de samenwerking met het onderwijs zich uitbreiden. KindVak 2007 informeert u meer dan ooit over de marktbewegingen. KindVak 2007, zal van 8 t/m 10 november 2007 plaatsvinden in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. KindVak is dé beurs voor alle professionals die werkzaam zijn in de kinderopvangbranche. www.kindvak.nl

 

GroenLinks opent meldpunt bso
Den Haag – GroenLinks roept ouders met schoolgaande kinderen op om problemen met de buitenschoolse opvang te melden. De partij zegt veel klachten te ontvangen over scholen die de bso niet of niet goed hebben geregeld. Scholen zijn per 1 augustus van dit jaar verplicht opvang te regelen, maar door de toegenomen vraag kunnen zij soms niet aan deze verplichting voldoen. Met het Meldpunt Buitenschoolse opvang wil GroenLinks de klachten over tekorten en kwaliteit gericht verzamelen. GroenLinks-kamerleden Ineke van Gent en Tofik Dibi zullen de binnengekomen klachten voorleggen aan staatssecretaris Dijksma van Onderwijs. (Bron: GroenLinks)

 

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *