Welke zorg gaat naar welke wet?

Leuke links & nieuwtjes / 31 oktober 2014 / Linda Woudstra

Per 2015 wordt het zorgstelsel ingrijpend gewijzigd. De AWBZ en de Wet op de jeugdzorg verdwijnen. Welke zorg naar welke wet verschuift staat in dit plaatje uitgetekend.

VvAA en De Argumentenfabriek ontwikkelen samen het boek: Zó werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg – Editie 2015. Hiermee brengen we voor 1,5 miljoen zorgprofessionals in kaart hoe stelsel, bekostiging en wetgeving van de zorg werken. Het Kaartenboek Gezondheidszorg wordt een helder, compact, aantrekkelijk vormgegeven en vooral inhoudelijk interessant en actueel standaardwerk.

In het boek vind je onder andere welke vier wetten de basis voor het Nederlandse zorgstelsel vormen (ZVW, WMO, Jeugdwet en de wet voor langdurige zorg), hoe de geldstromen lopen in de curatieve zorg en wat precies per wet is vastgelegd voor zorgverzekeraars. In bondige teksten en heldere visualisaties, vind je in één oogopslag antwoorden op vele vragen rondom het zorgstelsel.

Het boek verschijnt 28 november en gaat 25 euro kosten.

Meer weten? www.zowerktdezorg.nl

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *