Samenhangende zorg voor chronisch zieke

Nieuws / 15 juli 2009 / de redactie

Minister Klink (VWS) wil betere zorg voor chronisch zieken, tegen lagere kosten. Huisartsen moeten daarbij een belangrijke rol spelen, zodat de patiënt centraal staat en de zorg beter wordt afgestemd. Dat schrijft minister Klink in een brief aan de Tweede Kamer. Huisartsen hebben door hun toegankelijke en persoonsgerichte benadering... Lees meer

 

Ruimte en rekenschap voor zorg

Nieuws / 9 juli 2009 / de redactie

Kabinet is akkoord met 'ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning’. In deze brief doen minister Klink en staatssecretaris Bussemaker voorstellen om de ingezette ontwikkeling naar meer ruimte voor aanbieders van zorg en ondersteuning daadwerkelijk ten goede te laten komen aan de cliënt. De afgelopen jaren hebben zorgaanbieders meer... Lees meer

 

Meer aandacht voor werk en mantelzorg

Nieuws / 10 juni 2009 / de redactie

Eén op de acht werknemers in Nederland is mantelzorger en combineert werk met intensieve zorg voor een naaste. Bedrijven moeten daar beter rekening mee houden, vindt staatssecretaris Bussemaker. Eén op de acht werknemers in Nederland is mantelzorger en combineert werk met intensieve zorg voor een naaste. Bedrijven moeten daar... Lees meer

 

Ouderenzorg bijt overal al jaren op een houtje

Nieuws / 6 mei 2009 / de redactie

In het Jan Bonga Huis vertrokken drie verpleeghuisartsen, omdat ze de zorg onder de maat vonden. De omstandigheden in het Jan Bonga Huis komen ook in andere verpleeghuizen voor, dat artsen zoveel gewetenswroeging hebben dat dit tot ontslag leidt geeft te denken. Lees het hele artikel van 17 april... Lees meer

 


1 2 3 4