Door: de redactie

Samenhangende zorg voor chronisch zieke

Nieuws / 15 juli 2009 / de redactie

Minister Klink (VWS) wil betere zorg voor chronisch zieken, tegen lagere kosten. Huisartsen moeten daarbij een belangrijke rol spelen, zodat de patiënt centraal staat en de zorg beter wordt afgestemd.


Dat schrijft minister Klink in een brief aan de Tweede Kamer.


Huisartsen hebben door hun toegankelijke en persoonsgerichte benadering een spilfunctie bij de zorg aan patiënten. Zij hebben de taak om de zorg die een patiënt van verschillende zorgaanbieders krijgt, op elkaar te laten aansluiten.


Samenhangende zorg kan volgens Klink de kwaliteit van de zorg verbeteren. Ook kan het onnodige inzet van duurdere medische specialistische zorg voorkomen.

 

Eén prijs

 

Er komt één prijs voor een bepaalde aandoening en alle zorg die de patiënt daarvoor nodig heeft. Daaronder vallen bijvoorbeeld de huisarts, de praktijkondersteuner, de medisch specialist en de diëtist.Doelmatig voorschrijven

Verder wil Klink stimuleren dat huisartsen geneesmiddelen doelmatiger voorschrijven.


De minister introduceert hiervoor een vorm van prestatiebeloning. Het inschrijftarief dat huisartsen ontvangen voor ingeschreven patiënten wordt in 2010 verlaagd met 60 miljoen euro. Huisartsen kunnen dit in 2011 weer terugkrijgen als ze doelmatiger voorschrijven.

 

Chronisch zieken

 

Het aantal patiënten met chronische aandoeningen neemt toe. In 2025 hebben naar verwachting bijvoorbeeld 1,3 miljoen mensen diabetes type 1 of 2. Dat is een stijging van 35% in 15 jaar tijd.

Uit experimenten blijkt dat diabetespatiënten bij goede zorgverlening minder amputaties, minder ziekenhuisopnames, minder beroertes en minder kans op hartfalen hebben. Ook zijn de kosten lager.

 

Bron: Regering.nl, 14-07-'09

 
 

Reacties zijn gesloten.