Door: de redactie

In 2013 extra ruimte voor 750 ZZP’ers

Nieuws / 21 juni 2012 / de redactie

ZZP-Nederland meld op haar site dat er in 2013 meer mogelijkheden komen voor rechtstreekse inhuur van zorprofessionals door clienten. Een pilot van VGZ is succesvol afgerond en laat zien dat het niet nodig is dat deze zorgprofessionals via bemidellaars of uitzendbureaus zouden moeten werken! Goed nieuws dus!

 

Ik kan de weg die VGZ nu is ingeslagen met de pilot alleen maar toejuichen. Regeltante pleit al jaren voor een andere aanpak van de zorg, waarbij mensen zoveel mogelijk zelf afspraken met elkaar mogen maken.
 ZZP-Nederland is het daar volledig mee eens zoals te lezen is op hun site:
Bestuurder Leo Vollebregt van Stichting ZZP Nederland heeft achter de schermen intensief gewerkt aan de totstandkoming van rechtstreekse contractering van zelfstandigen in de zorg. Tot nu toe was het vrijwel onmogelijk om als zelfstandige zorgprofessional te werken zonder tussenkomst van bemiddelaars die met flinke marges de zorgkosten verhoogden. Maandenlang overleg met veel instanties, het zorgen voor faciliteiten en het organiseren van thema-avonden voor zelfstandigen in de zorg hebben er toe geleid dat de proef succesvol is afgesloten en dat er een uitbreiding volgt.
In de pilot is tevens evaring opgedaan met een door KIWA ontwikkelt kwaliteitskeurmerk voor zorgprofessionals. Mocht u zich al willen kwalificeren voor rechtstreeks inhuur via het zorgkantoor, kijk dan eens of het voor u al interessant is een keurmerk aan te vragen.
Een zelfstandig ondernemend zorgverlener (ZOZ) in de thuiszorg kan zich met het keurmerk onderscheiden in de zorgmarkt. Kiwa Prismant kent dit keurmerk toe aan zelfstandige zorgprofessionals. Maar niet zonder toetsing. Zelfstandig ondernemend zorgverleners ontvangen dit keurmerk alleen wanneer zij de juiste competenties hebben en bevoegd en bekwaam zijn om hun werkzaamheden uit te voeren.
Kiwa Prismant heeft onlangs de nieuwe kwaliteitsregeling voor zzp’ers in de thuiszorg ontwikkeld. Dit is een doorontwikkeling van het reeds bestaande ZOZ-keurmerk en Keurmerk in Zorg.
Regeltante zal deze ontwikkeling nauwlettend blijvend volgen, immers voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is onze jarenlange ervaring wellicht van groot belang om het initiatief ook landleijk te laten slagen.
Wij zullen daartoe onze vragenlijsten en fucntie omschrijving nog gaan aanpassen, zodat ook de ZZpers in de zorg straks via Regeltante gewoon hun clienten kunnen vinden.
 
 

Reacties zijn gesloten.