Door: Linda Woudstra

Soorten opvang

Nieuws / 10 september 2008 / Linda Woudstra

Kinderdagverblijf: opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van nul tot vier jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door kunnen worden opgevangen.


Buitenschoolse opvang: opvang van kinderen van vier tot twaalf jaar vóór en/of na schooltijd en in de vakanties tot het moment waarop ze de basisschool verlaten.

Gastouderopvang: opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen.

Gastouders moeten sinds 1 april onder meer een cursus EHBO voor kinderen hebben gevolgd en pedagogische kwaliteiten hebben. Volwassen huisgenoten moeten een bewijs van goed gedrag hebben. Daarnaast moeten de gastouderbureaus huisbezoeken afleggen. Onder de Wet kinderopvang (ingevoerd op 1 januari 2005) vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Innovatieve gastouderopvang: een nieuwe vorm van gastouderopvang. De gastouder mag in dit geval zes 'niet eigen' kinderen opvangen.

Ouderparticipatiecrèches: een groep waarin ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangen. Ze zijn vrijgesteld van de verplichting een oudercommissie te hebben. Alle overige kwaliteitseisen gelden wel.

 

Bron: BN De Stem op dinsdag 09 september

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *