Door: Linda Woudstra

Regels toeslag kinderopvang 2012

Nieuws / 7 januari 2012 / Linda Woudstra

Hoe zijn ook weer alle regels voor de kinderopvang toeslag voor 2012? Wij hebben de belangrijkste even voor u op een rij gezet.


Wetswijzigingen 2012

In 2012 vinden er veranderingen plaats in de kinderopvangtoeslag. Lees hieronder wat de gevolgen voor u zijn. Maak een proefberekening om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.


Voor iedereen: u moet zelf meer betalen
De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten van kinderopvang. Uw kinderopvangtoeslag wordt daardoor lager. Hoeveel lager, hangt af van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.

 

Voor iedereen: alleen kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren
U kunt alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt. U moet uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Gaat uw kind minder uren per week naar de opvang dan dat u werkt? Neem dan de werkelijke uren.

De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:  • Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt, met 140%.
  • Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt, met 70%.

In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes.

 

Ik heb meer dan 230 uur opvang per maand
U kunt per kind voor 230 uur kinderopvangtoeslag per maand krijgen. Dit geldt voor alle opvangsoorten samen. Dus als uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230uur kinderopvangtoeslag krijgen. U moet uitgaan van de gewerkte uren van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. Hebt u recht op minder uren, geef die uren dan door.

 

Ik stop met werken
Werkt u in loondienst en stopt u met werken? Of stopt u uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Als uw kind nog naar de kinderopvang gaat, hebt u nog recht op 3maanden kinderopvangtoeslag voor het aantal uren voorafgaand aan de maand van werkloosheid. Daarna moet u de toeslag stopzetten. U kunt pas weer kinderopvangtoeslag krijgen als u weer aan de slag gaat. Gebeurt dat binnen die 3maanden? Of gaat u binnen 3maanden een verplichte inburgeringcursus volgen, een re-integratietraject via de gemeente of UWV, of studeren? Als uw kind nog naar de kinderopvang gaat, hoeft u de kinderopvangtoeslag niet stop te zetten. Verandert uw inkomen doordat u geen werk meer hebt? Geef dat dan meteen aan ons door.

 

Aanpak fraude kinderopvangtoeslag
Het kabinet gaat fraude met de kinderopvangtoeslag strenger aanpakken. Dit schrikt fraudeurs af en houdt de kinderopvang betaalbaar.

Vanaf 2012 neemt de overheid extra maatregelen tegen fraude met de kinderopvangtoeslag:  • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen is beperkt. Ouders kunnen alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en 1 maand daaraan voorafgaand.
  • Gastouders krijgen voor de uren waarop zij werken als gastouder alleen kinderopvangtoeslag voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij een geregistreerd kindercentrum. Voor opvang bij een andere gastouder komen zij niet in aanmerking voor een toeslag.
  • Ouders kunnen per maand 230 uur declareren voor alle soorten kinderopvang samen.
  • Sommige ouders weten niet voor welke uren aan kinderopvang zij toeslag kunnen aanvragen. Instellingen voor kinderopvang moeten ouders hierover gaan voorlichten.
  • De boetes bij misbruik van de kinderopvangtoeslag zijn hoger. De boete kan oplopen tot 100% van het terug te betalen bedrag.

Vanaf 2013 kunnen ouders ook worden beboet als ze niet op tijd aan de Belastingdienst doorgeven dat hun kind minder uren naar de kinderopvang gaat.


Voor informatie of vragen:


 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *