Door:

Moeten meer vrouwen aan het werk?

Nieuws / 14 april 2011 /

Op de arbeidsmarkt zal binnenkort een groot tekort ontstaan aan goed opgeleide medewerkers. Het CPB heeft berekend dat er vanaf volgend jaar een tekort van ca. 300.000 aan arbeidskrachten zal ontstaan. Moeten we talent uit het buitenalnd halen of kunnen er toch nog meer Nederlandse vrouwen worden aangepsoord aan het werk te gaan? SheTalentbank deed een onderzoek, lees hier het resultaat.De enquête hebben we naar 3120 relaties gezonden. 421, merendeel vrouwen, hebben de enquête ingevuld. De centrale vraag was dus:


“Hoe zouden we het arbeidstekort van ‘morgen’ moeten oplossen”?
Kenniswerkers uit het buitenland halen of kan/wil ons hoogopgeleid vrouwelijk talent meer werken?

62,7%
van de respondentenvindt het niet wenselijk dat de Nederlandse vrouwen relatief weinig werken (19% full time). Als oorzaak van de relatief lage arbeidsparticipatie in uren van hoogopgeleide vrouwen in ons land, vindt de meerderheid (36,73%) dat het ligt aan het ontbreken van een, op werkende ouders anticiperent schoolsysteem.
14,80% vindt dat het ligt aan onze cultuur; dat vrouwen willen/moeten zorgen en mannen dit niet willen.

Overheid en het bedrijfsleven zijn aan zet
30,7%
vindt dat het zou helpen wanneer er in Nederland ook dagonderwijs zou komen, waar leerlingen de gehele dag op school zijn,(brede school).
17,35%
zoekt de oplossing in het fiscaal bevoordelen van tweeverdieners.


Ook bedrijven kunnen veel doen om hun vrouwelijke talenten te behouden en meer te laten werken. 29,15% vindt dat flexibel- en thuiswerken beter kan.
20,62% vindt dat bedrijven meer moeten doen aan talentmanagement gericht op vrouwen met twee banen. (werk en zorgtaken)
18,61% vindt dat er gewerkt moet worden aan een meer vrouwvriendelijke bedrijfscultuur.Uit de enquête blijkt dat als er zaken nu daadwerkelijk worden aangepakt, de instroom van buitenlandse kenniswerkers niet nodig blijkt.  • De complete raportage vind je als PDF op de site van SheConsult. Klik hier>

 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *