geld

Wettelijke regels en uurtarieven

Wettelijke regels en uurtarieven

Wat is een wettelijk correct uurtarief? Wanneer je als particulier met elkaar samenwerkt kun je volgens de regeling dienstverlening aan huis samen het uurtarief overeenkomen, zonder dat je BTW hoeft te betalen of loonbelasting en sociale lasten hoeft in te houden.

Hoe bereken je het uurtarief?

Hulpvrager en hulpaanbieder kunnen beiden een tarief kenbaar maken. Maar zijn daarbij wel gehouden aan het minimumloon.  Een uurtarief vanaf € 8,52 is het wettelijk minimum voor 2014 voor een 23-jarige obv een 40-urige werkweek. Daar komt dan nog 8% vakantiegeld bij en wanneer vakantiedagen met het loon worden uitbetaalt nog eens 8% (samen 1,36 euro). Totaal komt het all-in uurtarief dan op wettelijk op €9,88 per uur.

Zie ook: Hoe hoog is het minimum loon?

Let op! De opdrachtnemer, moet hiervan zelf de inkomstenbelasting nog betalen. Het is dus verstandig altijd 1/3 op een spaarrekening te zetten.

Een tarief boven het wettelijk minimum is gangbaar wanneer:

  • iemand wordt gevraagd met veel ervaring en er veel verantwoordelijkheid bij de kandidaat ligt,
  • wanneer veel flexibiliteit en commitment wordt verwacht,
  • wanneer er extra (huishoudelijke of organiserende) taken worden verwacht,

En specifiek voor het zoeken van een oppas:

  • een oppas met gastouderdiploma,
  • en wanneer je bijvoorbeeld weinig uren aan kunt bieden, zoals voor- en naschoolse opvang!

Een tarief lager dan €9,88 per uur is passend wanneer een kandidaat jonger is dan 23 jaar of voor vrijwilligers. Het is dan wel gebruikelijk dat reiskosten en onkosten worden vergoed.

Wat gaat er mis bij het bepalen van het uurtarief?

  • Er is geen uurtarief gekozen: Advertenties zonder duidelijke indicatie over de verdiensten doen het beduidend slechter dan met. Gebruik alleen de optie: ” Anders, te weten” om een indicatie voor een maandloon of een fixed fee vermelden.
  • Het uurtarief is niet marktconform: de uurtarieven voor het Gooi, Bloemendaal/Aerdenhout en Amsterdam zijn het hoogst en liggen vaker boven de 13 euro.